Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Biedronki
Biedronki

 

Wychowawca

mgr Anna Więcław

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”
W miesiącu wrześniu opracujemy następujące tematy:
• W przedszkolu
• Nasze przedszkole
• Jestem bezpieczny
• Pomocna dłoń
W tym miesiącu dziecko powinno:
o Poznać swoje przedszkole i salę, współtworzyć kąciki tematyczne.
o Znać ustalone zasady i normy obowiązujące w naszej grupie.
o Umieć stosować zwroty grzecznościowe.
o Pracować nad umiejętnością bycia koleżeńskim, pomocnym, wyrozumiałym. Umieć mówić o swoich emocjach. Pozytywnie reagować na nowe sytuacje i osoby.
o Swobodnie wypowiadać się na temat swoich przeżyć i doświadczeń związanych z wakacjami, bezpieczeństwem na drodze, zagrożeniami. Skupiać się na słuchanym tekście literackim. Dokonywać syntezy i analizy sylabowej wyrazów. Wyodrębniać samogłoskę [o], [a] w nagłosie wyrazów.
o Znać pojęcia dotyczące położenia w przestrzeni (na, w, pod, za, po lewej, po prawej). Klasyfikować przedmioty wg. danej cechy. Rozpoznawać i nazywać podstawowe figury geometryczne.
o Wyróżniać i nazywać części ciała.
o Znać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze ( zebra, sygnalizacja świetlna, wybrane znaki drogowe). Poznać pracę policjanta. Pamiętać numer alarmowy 112.
o Brać czynny udział w zabawach muzyczno – ruchowych. Rozwijać poczucie rytmu, śpiewać poznane piosenki.
o Rozwijać ogólną sprawność fizyczną.
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA VI „BIEDRONKI”

 

7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci, mycie rąk. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, inicjowanie rozmów z dziećmi. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe. Praca indywidualna.

8.20 – 8.30 Zabiegi sanitarno - higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00–11.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu
o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.

11.20–11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.

11.30–12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00-12.15  Odpoczynek – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

12.15-13.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali - wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Rozchodzenie się dzieci.

 

Harmonogram pracy w grupie Biedronki

Zajęcia zintegrowane z całą grupą (9.00-10.20)

Poniedziałek

Wiodąca aktywność: społeczno - emocjonalna

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka.

Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, rymowanek.

Wtorek

Wiodąca aktywność: językowa

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji polonistycznych (praca z tekstem, poznawanie liter, itp.), opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją, nauka wierszy, rymowanek.

Aktywność plastyczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne itp.

Środa

Wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji matematycznych - przeliczanie, zabawy z figurami geometrycznymi, kolorami, kodowanie, klasyfikowanie, ćwiczenia orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych - następstwa pór roku, ekologia, rośliny i zwierzęta itp.  

Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.

Czwartek

Wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją.

Zajęcia muzyczno - ruchowe: ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, tory przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, woreczkami, piłkami oraz innymi przyrządami gimnastycznymi; aktywność muzyczna: nauka piosenek, układów tanecznych, improwizacje ruchowe, muzykowanie z użyciem instrumentów.

Piątek

Wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

Zajęcia plastyczno-techniczne: Wyklejanki, rysowanie, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, wycinanie, praca rozwijająca wyobraźnię lub według instrukcji.

Religia.

 

Praca indywidualna (7.30-8.10):

Poniedziałek

Rozwijanie percepcji słuchowej (analiza i synteza wyrazów), mowy, myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawa w teatr, zabawy w kole itp.

Rozmowy indywidualne - doskonalenie umiejętności językowych.

Wtorek

Doskonalenie sprawności manualnych: lepienie z plasteliny, wycinanki, kolorowanki itp. Doskonalenie techniki cięcia, ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po linii, kolorowanie.

Środa

Gry dydaktyczne, łamigłówki, puzzle, memory, dobieranki, itp. ćwiczenia na koncentrację.

Czwartek

Zabawy matematyczne, gry planszowe, liczenie, kształty, orientacja w przestrzeni itp. Doskonalenie kompetencji matematycznych.

Piątek

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rytmy, składanie obrazków z części, ćwiczenie spostrzegawczości i skupienia uwagi.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-06