Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Motylki
Motylki

Wychowawca

mgr Renata Wietrzyk

mgr Kinga Cieżak

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Drodzy rodzice, w związku z tymczasowym zamknięciem przedszkoli będziemy pracować w trybie zdalnym.

W naszej zakładce znajdą Państwo informację dotyczącą proponowanej tematyki na dany tydzień oraz materiały z języka angielskiego.

Propozycje zabaw do pracy z dziećmi będziemy przesyłać na Państwa adresy e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań można się z nami kontaktować telefonicznie lub przez komunikator Messenger.

Serdecznie pozdrawiamy

 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA:  Motylki

Tydzień 12.04.2021 – 16.04.2021 My body!

 

1.Song (piosenka): ,, Head Shoulders Knees & Toes”- przypomnienie piosenki   

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Song ( piosenka): ,, One little finger”- wprowadzenie nowej piosenki

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 

2.Vocabulary (słownictwo):

-Finger (palec u ręki)

- Arm  (ręka)

-Tummy (brzuch)

-Leg (noga)

-Foot (stopa)

 

3. ,, Move it!” – zabawa słuchowo- ruchowa

Poruszanie właściwą częścią ciała

- Move your finger ( dziecko porusza palcem)

- Move your arm ( dziecko porusza ręką)

- Move your tummy ( dziecko porusza brzuchem)

- Move your leg ( dziecko porusza nogą)

- Move your foot ( dziecko porusza stopą)

 

4.Story time!- Czas na historyjkę pt. ,, What’ s the matter?”

Cookie wybrał się do lekarza. Co mu jest?

https://www.youtube.com/watch?v=XHNrhhdY8KY

 

5.Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna)

Dziecko koloruje misia ( teddy bear). Podczas kolorowania dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica nazywa części ciała, które zapamiętało.

karta do pobrania pod linkiem:

https://supersimple.com/downloads/teddy-bear-coloring-page.pdf

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień grupa Motylki

 

           TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Zwierzęta na wsi
  2. Teatr, Bajki, baśnie
  3. Jestem kulturalny
  4. Poznajemy zawód lekarza

Dzieci powinny:

- poznać nazwy mieszkańców wiejskiej zagrody,

- poznać odgłosy wydawane przez zwierzęta mieszkające na wsi,

- rozwinąć umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie na konkretach,

- poznać produkty otrzymywane od zwierząt mieszkających na wsi,

- rozwinąć zmysł estetyczny w czasie wykonywania pracy plastycznej,

- poznać miejsce jakim jest teatr,

- dowiedzieć się jakie osoby pracują w teatrze,

- poznać postaci wybranych bajek z literatury dziecięcej( bajki i baśnie),

- doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

- rozwinąć sprawność ruchową,

- rozwinąć umiejętność wypowiadania się na określony temat,

- wzbogacić swoją wiedzę na temat książek,

- poznać znaczenie słów : proszę, przepraszam, dziękuję,  

- poznać wybrane sposoby dbania o środowisko naturalne,

- podejmować próbę rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów,

- poznać zasady kulturalnego zachowania się w lesie,

- rozwinąć sprawność manualną i kreatywność,

- rozwinąć umiejętności wokalne,

- rozwinąć umiejętności przeliczania  i klasyfikowania,

- poznać pracę lekarzy specjalistów takich jak: okulista, stomatolog, pediatra,

- dowiedzieć się co jest potrzebne lekarzowi do pracy,

- kształtować umiejętności słuchania,

- dowiedzieć się jak należy dbać o zdrowie.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA III MOTYLKI

 

7.00 – 8.50  Schodzenie się dzieci , zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , praca         w małych grupach , ćwiczenia poranne , porządkowanie sali

 

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania , czynności sanitarno – higieniczne

 

9.00 – 9.20 Śniadanie

 

9.20 – 10.00 Czynności samoobsługowe , gry dydaktyczne , puzzle , zabawy konstrukcyjne , układanki . Zabawy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci           w kącikach tematycznych

 

10.00 – 10.45 Realizacja zadań dydaktycznych poprzez zajęcia z całą grupą

 

10.45 – 11.30 Spacery , wycieczki po okolicy , zabawy na świeżym powietrzu – na boisku , placu zabaw (BHP)

 

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu , czynności sanitarno – higieniczne

 

11.45- 12.10  Obiad

 

12.10 – 12.30 Odpoczynek po obiedzie : słuchanie muzyki relaksacyjnej i słuchowiska

 

12.30 – 14.00 Zabawy dydaktyczne , ćwiczenia grafomotoryczne . Słuchanie literatury dziecięcej , rysowanie , malowanie , praca indywidualna . Zabawy na placu zabaw , ścieżce edukacyjnej

 

14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku , czynności sanitarno – higieniczne

 

14.15 – 14.30 Podwieczorek

 

14.30 – 17.00 Zabawy w kole , zabawy inspirowane przez dzieci. Wdrażanie do porządkowaniu miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich potrzeb i możliwości , rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Harmonogram pracy w grupie Motylki 2020/2021

 

 

Zajęcia zintegrowane z całą grupą

Praca indywidualna

Poniedziałek

- język angielski

- aktywność społeczno – emocjonalna: kształtowanie postaw przyjacielskich, integracja w grupie, radzenie sobie z różnymi emocjami

-ćwiczenia grafomotoryczne- wycinanie, lepienie, rysowanie po śladzie, nawlekanie

Wtorek

- aktywność językowa:

- opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauka wierszy, zabawy słownikowe, zagadki

-matematyka, przeliczanie, ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała, stosunki przestrzenne

Środa

- aktywność matematyczno – przyrodnicza: rymy- nauka wyliczanek, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, doświadczenia matematyczne, zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie obrazków z części, układanie puzzli

Czwartek

- aktywność muzyczno – ruchowa: umuzykalnianie dzieci, nauka piosenek i układów tanecznych, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe

 - ćwiczenie analizy słuchowej wyrazów (sylaby) opowiadania, historyjki obrazkowe

Piątek

- aktywność plastyczno – techniczna: rysowanie, malowanie farbami, lepienie z masy solnej, wyklejanki

- gry dydaktyczne, łamigłówki, dobieranki obrazkowe, gry rozwijające spostrzegawczość i pamięć wzrokową

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12