Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Żabki
Żabki

Wychowawca

mgr Natalia Mucha

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC  WRZESIEŃ

 

I. W  przedszkolu:

Dzieci powinny:

 • zapoznać się z nauczycielem, kolegami , wyposażeniem sali,
 • rozpoznawać swój znaczek indywidualny,
 • zgłaszać swoje potrzeby,
 • brać udział w zabawach,
 • uczyć się wykonywania czynności porządkowych po zabawie.

II. Nasze przedszkole:

Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętność uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji,
 • rozumieć pojęcie„ para” i odzwierciedlać w różnych konkretach zabawowych,
 • rozumieć i wykonywać polecenia słowne,
 • rozumieć potrzebę używania słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.

III. Jestem bezpieczny:

Dzieci powinny:

 •  poznać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • poznać zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
 • przestrzegać ustalonych zasad grupowych,
 • zapoznać się z wybranym instrumentem ( grzechotka),
 • rozwijać poczucie rytmu.

IV. Pomocna dłoń:

Dzieci powinny:

 •  nazwać elementy odzieży,
 • samodzielnie lub z pomocą założyć pantofelki,
 • zdobyć wiedzę na temat niebezpieczeństw grożących w domu,
 • ułożyć historyjkę obrazkową  z 3 elementów wg kolejności zdarzeń,
 • poznać pracę policjanta , numer alarmowy 112,
 • współpracować w zabawie.

V. Idzie jesień przez świat:

Dzieci powinny:

 •  rozpoznać i nazywać rośliny jako elementy przyrody,
 • wzbogacić  słownictwo,
 • dostrzegać zmiany w przyrodzie jesienią ,
 • rozwijać sprawność motoryki małej,
 • rozumieć pojęcia : mały, duży,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory,
 • przestrzegać ustalonych zasad.

 

 

   RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   GRUPA II   „ ŻABKI”

                                                           

7.30 - 8.30 - Schodzenie się dzieci, mycie rąk. Zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, inicjowanie rozmów z dziećmi. Praca indywidualna.

 

8.30 - 8.45 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne z instruktażem mycia rąk.

 

8.45 - 9.15 - Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15 - 09.30 - Czynności samoobsługowe, czynności porządkowe.

 

09.30 - 10.00 - Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j. angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej.

 

10.00 - 10.15 - Picie wody, jedzenie owoców i warzyw.

 

10.15 - 11.00 - Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.00 - 11.30 - Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, czynności samoobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.40 - 12.10 - Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem, kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.10 - 12.50 - Czynności sanitarno- higieniczne. Przygotowanie do relaksu- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, wierszy.

 

12.50 - 14.00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Rozchodzenie się dzieci.

 

Harmonogram pracy w grupie Żabki 2020/2021

 

Poniedziałek - aktywność językowa: - opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauka wierszy, zabawy słownikowe, zagadki, język angielski.

 

Wtorek - aktywność społeczno – emocjonalna: kształtowanie postaw przyjacielskich, integracja w grupie, radzenie sobie z różnymi emocjami.

 

Środa - aktywność muzyczno – ruchowa: umuzykalnianie dzieci, nauka piosenek             i układów tanecznych, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe.

 

Czwartek -aktywność matematyczno – przyrodnicza: rymy- nauka wyliczanek, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, doświadczenia matematyczne, zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała.

 

Piątek - aktywność plastyczno – techniczna: rysowanie, malowanie farbami, lepienie        z masy solnej, wyklejanki.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13