Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Żabki
Żabki

Wychowawca

mgr Natalia Mucha

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Drodzy rodzice, w związku z tymczasowym zamknięciem przedszkoli będziemy pracować w trybie zdalnym.

W naszej zakładce znajdą Państwo informację dotyczącą proponowanej tematyki na dany tydzień oraz materiały z języka angielskiego.

Propozycje zabaw do pracy z dziećmi będę przesyłać na Państwa adresy e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań można się ze mną kontaktować telefonicznie lub internetowo.

Serdecznie pozdrawiam

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA:  Żabki

Tydzień 12.04.2021 – 16.04.2021 My body!

 

1.Song (piosenka): ,, Head Shoulders Knees & Toes”- przypomnienie piosenki   

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Song ( piosenka): ,, One little finger”- wprowadzenie nowej piosenki

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 

2.Vocabulary (słownictwo):

-Finger (palec u ręki)

- Arm  (ręka)

-Tummy (brzuch)

-Leg (noga)

-Foot (stopa)

 

3. ,, Move it!” – zabawa słuchowo- ruchowa

Poruszanie właściwą częścią ciała

- Move your finger ( dziecko porusza palcem)

- Move your arm ( dziecko porusza ręką)

- Move your tummy ( dziecko porusza brzuchem)

- Move your leg ( dziecko porusza nogą)

- Move your foot ( dziecko porusza stopą)

 

4.Story time!- Czas na historyjkę pt. ,, What’ s the matter?”

Cookie wybrał się do lekarza. Co mu jest?

https://www.youtube.com/watch?v=XHNrhhdY8KY

 

5.Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna)

Dziecko koloruje misia ( teddy bear). Podczas kolorowania dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica nazywa części ciała, które zapamiętało.

karta do pobrania pod linkiem:

https://supersimple.com/downloads/teddy-bear-coloring-page.pdf

 

 

 

  

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień grupa Żabki

 

           TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Zwierzęta na wsi
  2. Teatr, Bajki, baśnie
  3. Jestem kulturalny
  4. Poznajemy zawód lekarza

Dzieci powinny:

- poznać nazwy mieszkańców wiejskiej zagrody,

- poznać odgłosy wydawane przez zwierzęta mieszkające na wsi,

- rozwinąć umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie na konkretach,

- poznać produkty otrzymywane od zwierząt mieszkających na wsi,

- rozwinąć zmysł estetyczny w czasie wykonywania pracy plastycznej,

- poznać miejsce jakim jest teatr,

- dowiedzieć się jakie osoby pracują w teatrze,

- poznać postaci wybranych bajek z literatury dziecięcej( bajki i baśnie),

- doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

- rozwinąć sprawność ruchową,

- rozwinąć umiejętność wypowiadania się na określony temat,

- wzbogacić swoją wiedzę na temat książek,

- poznać znaczenie słów : proszę, przepraszam, dziękuję,  

- poznać wybrane sposoby dbania o środowisko naturalne,

- podejmować próbę rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów,

- poznać zasady kulturalnego zachowania się w lesie,

- rozwinąć sprawność manualną i kreatywność,

- rozwinąć umiejętności wokalne,

- rozwinąć umiejętności przeliczania  i klasyfikowania,

- poznać pracę lekarzy specjalistów takich jak: okulista, stomatolog, pediatra,

- dowiedzieć się co jest potrzebne lekarzowi do pracy,

- kształtować umiejętności słuchania,

- dowiedzieć się jak należy dbać o zdrowie.

 

 

 

 

   RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   GRUPA II   „ ŻABKI”

                                                           

7.30 - 8.30 - Schodzenie się dzieci, mycie rąk. Zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, inicjowanie rozmów z dziećmi. Praca indywidualna.

 

8.30 - 8.45 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne z instruktażem mycia rąk.

 

8.45 - 9.15 - Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15 - 09.30 - Czynności samoobsługowe, czynności porządkowe.

 

09.30 - 10.00 - Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j. angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej.

 

10.00 - 10.15 - Picie wody, jedzenie owoców i warzyw.

 

10.15 - 11.00 - Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.00 - 11.30 - Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, czynności samoobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.40 - 12.10 - Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem, kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.10 - 12.50 - Czynności sanitarno- higieniczne. Przygotowanie do relaksu- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, wierszy.

 

12.50 - 14.00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Rozchodzenie się dzieci.

 

Harmonogram pracy w grupie Żabki 2020/2021

 

Poniedziałek - aktywność językowa: - opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauka wierszy, zabawy słownikowe, zagadki, język angielski.

 

Wtorek - aktywność społeczno – emocjonalna: kształtowanie postaw przyjacielskich, integracja w grupie, radzenie sobie z różnymi emocjami.

 

Środa - aktywność muzyczno – ruchowa: umuzykalnianie dzieci, nauka piosenek             i układów tanecznych, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe.

 

Czwartek -aktywność matematyczno – przyrodnicza: rymy- nauka wyliczanek, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, doświadczenia matematyczne, zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała.

 

Piątek - aktywność plastyczno – techniczna: rysowanie, malowanie farbami, lepienie        z masy solnej, wyklejanki.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12