Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale Rada Rodziców
 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 
 
Przewodnicząca :     Natalia Skowronek Łabuz
           
Skarbnik:                  Agnieszka Śmietana 
Członkowie:            Alicja Szczerbuła
 
Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na wsparcie statutowej działalności przedszkola w sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców zgodnie z deklaracjami składanymi na początku roku szkolego.
Nr konta:
Przypominamy, że na zakup atrykułów papierniczych i materiałów do prac plastycznych i technicznych dobrowolna składka miesięczna wynosi 5 zł, a na organizację warsztatowych zajęć rytmiczno - umuzykalniających  -10 i 15 zł.
 
 
 
 
 
Podstawa Prawna gromadzenia i wydatkowania funduszy:
Ustawa Prawo Oświatowe:
Art 84
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4. 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  
 
 
 
                                   
                                    
 
 
 

 

Archiwum wydarzeń