Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Pszczółki
Pszczółki

Wychowawca

mgr Katarzyna Wygoda

mgr Agnieszka Zborowska

mgr Monika Druzgała

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

W miesiącu maju opracujemy następujące tematy:

1. Kim będę gdy dorosnę – poznajemy wybrane zawody.
2. Majowa łąka.
3. Ja i moi bliscy.
4. Rodzina razem się trzyma.
 
- Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z bliższego i dalszego otoczenia, nazywanie ich narzędzi pracy, zwracanie uwagi na ich ubiór;
- Nazywanie zawodów i wykonujących je osób; wyjaśnianie znaczenia pracy jednych osób dla drugich;
- Rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany temat;
- Poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców;
- Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące;
- Utrwalenie pojęcia lewa strona, prawa strona; doskonalenie dopełniania w zakresie 10;
- Wdrażanie do uważnego słuchania treści wierszy, bajek, opowiadań;
- Kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji;
- Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek; uwrażliwienie na piękno przyrody;
- Rozwijanie więzi rodzinnych, uświadamianie o prawach i obowiązkach w rodzinie.
- Budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców.
- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej mamy, pisanie wyrazu mama;
- Nauka na pamięć wierszy i piosenek o tematyce rodzinnej; wdrażanie do śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas tańca;
- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i liczenia w zakresie 10;
- Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, zachęcanie do starannego wykonania laurki z okazji ,,Dnia Matki”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE 

Drodzy Rodzice, w związku z decyzją rządu o tymczasowym zamknięciu przedszkoli informujemy, że przechodzimy na tryb pracy zdalnej. Plan pracy będzie przesyłany do Państwa na podane adresy e-mail. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub online.

Pozdrawiamy serdecznie.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI: PSZCZÓŁKI 6.04.2021-9.04.2021

Utrwalenie nazw części ciała. Poszerzenie słownictwa w oparciu o nową piosenkę.

Revision (powtórzenie): W ramach rozgrzewki zachęcamy do powtórzenia dobrze znanej dzieciom piosenki ‘Head, shoulders, knees and toes’ w wersji przyspieszającej.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY (Head, Shoulders, Knees & Toes | Super Simple Songs).

Song (piosenka): Body Bop Bop Dance| Body Parts Song | Pinkfong

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg (dzieci starają się naśladować taniec).

Vocabulary (słownictwo):

Wash your head (umyj głowę)

Wash your shoulders (umyj ramiona)

Touch your tummy (dotknij brzucha)

Touch your bottom (dotknij tyłek)

Wiggle your arms (kołysz rękami)

Wiggle your legs (kołysz nogami)

Shake your hands (potrząśnij dłońmi)

Shake your feet (potrząśnij stopami)

Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna)

Karta pracy 11 z książki I love BOO. Dzieci naklejają na karcie brakujące części ciała marionetki. Nazywają je: head (głowa), arms (ręce), legs (nogi).

 

LOGOPEDIA

Zapraszam na zajęcia logopedyczne. Tym razem proponuję zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem wybranych przez mnie filmików. Zachęcam by każdy wykonał ćw. słuchowe, później ćw. aparatu mowy, a następnie ćwiczenia z zakresu korygowanej głoski.

 Proponuję ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy:

https://www.youtube.com/watch?v=hkfNlmpIdCk

https://www.youtube.com/watch?v=QazLc_9fNIQ&t=69s

 

Teraz poćwiczmy motorykę aparatu mowy:

https://www.youtube.com/watch?v=g0mmwOWm21w

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek szumiących (sz, ż, cz, dż)

https://www.youtube.com/watch?v=bCJgqnAWyxI&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0iRNzaaUI

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek syczących (s, z, c,  dz )

https://www.youtube.com/watch?v=HTqLOO8Unnw

https://www.youtube.com/watch?v=qZJsLzXX0aw

 

Utrwalamy poprawną realizację głoski [r]:

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

Życzę dobrej zabawy i sukcesów w rozwijaniu mowy.

Katarzyna Wygoda

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA IV „PSZCZÓŁKI”

7:00 – 8:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne, zabawy zorganizowane.
8:45 – 9:00 Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności sanitarno – higieniczne ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego mycia rąk.
9:00 – 9:20 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:20 – 9:50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski).
9:50 – 10:20 Czynności samoobsługowe, pomiar temperatury, zabawy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci w kącikach tematycznych: gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawy konstrukcyjne.
10:20 – 10:50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski).
10:50–11:30 Spacery, wycieczki po okolicy, zabawy na świeżym powietrzu – na placu zabaw, na boisku (BHP). 11:30 – 11:50 Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne. Zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk.
11:30 – 12:00 Obiad.Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. 12:00 – 12:20 Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, słuchowiska i muzyka relaksacyjna.
12:20 – 14:00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, wyliczanek. Słuchanie literatury dziecięcej, rysowanie, malowanie. Praca indywidualna. Zabawy na placu zabaw, na boisku, spacery.
14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku, czynności sanitarno – higieniczne.
14:15 – 14:30 Podwieczorek - wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14:30 – 17:00 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy w kole. Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy i w trakcie rozchodzenia się do domu.
 
Harmonogram pracy w grupie „Pszczółki”
 
Zajęcia zintegrowane z całą grupą:
Poniedziałek
Aktywność społeczno-emocjonalna: współdziałanie z innymi, emocje, trening samodzielności, poznawanie siebie i otoczenia. Język angielski - nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.
Wtorek
Aktywność językowa - opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauczanie piosenek, wierszy. Praca z tekstem. Poznawanie liter. Ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych itp. Aktywność plastyczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne itp.
Środa
Aktywność matematyczno – przyrodnicza - przeliczanie, klasyfikowanie, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, monografia liczby, orientacja przestrzenna, następstwa pór roku, ekologia, rośliny i zwierzęta itp. Język angielski - nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.
Czwartek
Aktywność muzyczno – ruchowa - tory przeszkód, zabawy z przyrządami gimnastycznymi, ogólne ćwiczenie sprawności fizycznej, taniec, gry na instrumentach, opowieści ruchowe. Ćwiczenia grafomotoryczne – ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, usprawniające prace rąk i dłoni.
Piątek
Aktywność plastyczno – techniczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne, grafomotoryczne itp. Religia.
 
Praca indywidualna:
Poniedziałek
Ćwiczenia sprawności manualnych: lepienie z plasteliny, wycinanki, kolorowanki itp.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Wtorek
Doskonalenie techniki cięcia, rysowania po śladzie, kolorowania itp.Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową.
Środa
Rozwijanie percepcji słuchowej, mowy, myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawa w teatr, zabawy w kole itp.Zabawy sensoryczne.
Czwartek
Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rytmy, składanie obrazków z części, ćwiczenia spostrzegawczości, uwagi itp.Ćwiczenia w identyfikowaniu własnych emocji. Nazywanie doświadczonych emocji.
Piątek
Zabawy matematyczne, gry planszowe, liczenie, kształty, orientacja w przestrzeni itp.Ćwiczenia wrażliwości słuchowej.

 

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06