Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu

Stokrotki

Wychowawca:

mgr Patrycja Woźniak

mgr Krystyna Burtan

GODZINY DYSPOZYCYJNOŚCI DLA RODZICÓW:

Krystyna Burtan: wtorek 12.30 – 13.00 i piątek 10.00 – 10.30

Patrycja Woźniak: poniedziałek 10.00 - 10:30 i środa 9.00 - 9.30

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

W MIESIĄCU MAJU REALIZOWAĆ BĘDZIEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Majowe święta.

2. Od pomysłu aż po dach.

3. Święto Rodziny.

4. Jak powstaje…?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- kształtowanie postawy patriotycznej i wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec innych osób,

- zapoznanie z mapą Polski, symbolami narodowymi, herbami miast, strojami ludowymi z różnych regionów Polski oraz z gwarą/dialektami,

- wprowadzenie informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich,

- wprowadzenie litery: h,H,

- zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta,

- rozwijanie umiejętności odwzorowywania, klasyfikowania według danej cechy, przeliczania i tworzenia zbiorów,

- uświadomienie wartości jaką jest rodzina, utrwalenie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami,

- poszerzenie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”,

- zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonania,

- poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych oraz z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej,

- rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji,

- zapoznanie z zawodem piekarza, poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta (pieczywo, makarony itp.),

- kształtowanie umiejętności współpracy jako drogi to osiągnięcia celu.

 

WIERSZ

,,Bajkowa Rodzina"

Moja rodzina jest wyjątkowa.

Bajkowa siła w jej środku się chowa.

Mój dom to pałac – choć nie ze złota,

lecz dla każdego otwarte ma wrota.

Mama królową jest - choć bez tronu,

lecz ona mnie skrzywdzić nie da nikomu.

Tata jest królem - choć nie w koronie,

lecz zawsze stanie w mojej obronie.

Jest moja siostra i babcia i dziadek.

Mój mały brat i kotek Władek.

A mój pies Burek pałac ochrania.

Od rana gotowy jest do szczekania.

Ta moja bajka naprawdę się dzieje.

By być szczęśliwym nie trzeba wiele.

Ty też masz swój pałac, a w nim swoich bliskich.

Dlatego dziś mocno przytul ich wszystkich.

PIOSENKA

„Mała orkiestra dla mamy i taty”

Mamo, tato, na trójkącie dziś Wam gram

Mamo, tato, na trójkącie dziś Wam gram

Chociaż nut wcale nie znamy

Koncert Wam zagramy

Mamo, tato, na trójkącie dziś Wam gram.

 

Mamo, tato, na bębenku dziś Wam gram

Mamo, tato, na bębenku dziś Wam gram

Chociaż nut wcale nie znamy

Koncert Wam zagramy

Mamo, tato, na bębenku dziś Wam gram.

 

Mamo, tato, na grzechotce dziś Wam gram

Mamo, tato, na grzechotce dziś Wam gram

Chociaż nut wcale nie znamy

Koncert Wam zagramy

Mamo, tato, na grzechotce dziś Wam gram.

 

Mamo, tato, na drewienkach dziś Wam gram

Mamo, tato, na drewienkach dziś Wam gram

Chociaż nut wcale nie znamy

Koncert Wam zagramy

Mamo, tato, na drewienkach dziś Wam gram.

 

Mamo, tato, dziś orkiestra dla Was gra

Mamo, tato, dziś orkiestra dla Was gra

Chociaż nut wcale nie znamy

Koncert Wam zagramy

Mamo, tato, dziś orkiestra dla Was gra.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 

7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań, obserwacje. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne, zabawy zorganizowane. Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne.                       

8:30 – 9:00Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku. Czynności samoobsługowe na jadalni i w łazience.

9:00 – 10:30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą w oparciu o  podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski, religia).Zabawy rozwijające uzdolnienia i  zainteresowania  dzieci w  kącikach tematycznych (gry, układanki dydaktyczne, dobieranki obrazkowe , zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne). Czynności porządkowe.

10:30 – 10:40 Przekąska i picie.

10:40 – 11:30 Spacery, wycieczki po okolicy, zabawy na świeżym powietrzu – na placu zabaw, na boisku (BHP). Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne. Zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie.

11:30 – 12:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

12:00–12:20 Odpoczynek, słuchanie opowiadań i bajek, relaksacja przy muzyce.

12:20 – 14:00 Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci w sali lub ogrodzie. Praca indywidualna. Przygotowanie do podwieczorku, czynności sanitarno – higieniczne.

14:20 – 16:30  Zabawy zorganizowane, zabawy w kole. Zabawy inspirowane przez dzieci,zabawy dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie rozchodzenia się do domu.

 

 

HARMONOGRAM PRACY W GRUPIE 

Zajęcia zintegrowane z całą grupą:

Poniedziałek – Aktywność poznawcza: środowiskowo – ekologiczna, wychowanie do wartości, wychowanie patriotyczne, wychowanie komunikacyjne i muzyczne. Język angielski.

Wtorek – Aktywność poznawcza: literacko – językowa ( w tym poznawanie liter) i aktywność ruchowa (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych). Religia.

Środa - Aktywność plastyczna (działalność plastyczna różnymi technikami). Zajęcia polisensoryczne. Religia.

Czwartek – Aktywność poznawcza: matematyczna i aktywność ruchowa (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych). Profilaktyka logopedyczna.  

Piątek - Aktywność poznawcza: podsumowanie tygodnia ( zagadki, quizy, zajęcia badawcze, zajęcia matematyczne) i aktywność plastyczno – techniczna. Język angielski.