Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Czarodzieje
Czarodzieje

Wychowawca

mgr Anna Sroka

lic Patrycja Woźniak

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

W miesiącu maju opracujemy następujące tematy:

Moja miejscowość, mój region

Moja ojczyzna

Łąka w maju

Święto rodziców

 

Dzieci będą:

 • Nazywać swoją miejscowość, poznawać jej historię, ważniejsze obiekty i miejsca,
 • Poznawać legendy związane ze swoją miejscowością, swoim regionem,
 • Poznawać zapis nazwy swojej miejscowości, ojczyzny i jej stolicy,
 • Poznawać herb swojej miejscowości, godło, hymn, flagę,
 • Kultywować tradycje związane ze swoim regionem,
 • Wskazywać Polskę na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • Poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu, określać pełnione przez nie funkcje,
 • Poznawać, na podstawie swojej miejscowości, sposoby budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywać materiały budowlane,
 • Zwracać uwagę na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości,
 • Poznawać zawody związane z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia,
 • Poznawać łąkę wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami,
 • Poznawać sposoby wykorzystania łąki przez rolników,
 • Poznawać wybrane owady i ich rośliny w rozwoju roślin,
 • Wyjaśniać znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt, zjawisko tęczy, dom,
 • Opisywać  wygląd rodziców; podawać  ich charakterystyczne cech (wygląd, charakter),
 • Podawać informacje na temat pracy zawodowej rodziców,
 • Opowiadać o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny,
 • Wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • Czytać całościowe wyrazy – nazywać obrazki (lub równoważniki zdań),
 • Rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż,
 • Czytać sylaby, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej),
 • Czytać krótkie teksty o prostej budowie fonetycznej,
 • Rozwijać sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
 • Budzić zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • Posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Kojarzyć liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • Porównywać masy przedmiotów na oko,
 • Poznawać różne rodzaje wag, wyjaśniać ich rolę w określaniu masy przedmiotów,
 • Poznawać masy działania wagi szalkowej,
 • Uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych,

 

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją rządu o zamknięciu przedszkoli na okres od 29.03-09.04.2021r. informujemy, że przedszkole przechodzi na tryb zdalny. W naszej zakładce znajdą Państwo materiały z języka angielskiego. Plan pracy będzie wysyłany przez wychowawcę grupy na Państwa adres e-mail. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

                                             Serdecznie pozdrawiamy

 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA: Czarodzieje

Tydzień 06.04.2021 – 09.04.2021 Utrwalenie nazw części ciała. Wprowadzenie słów ‘big’, ‘small’.

 Revision (powtórzenie): W ramach rozgrzewki zachęcamy do powtórzenia dobrze znanej dzieciom piosenki ‘Shake it out’.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8 (Shake It Out Body Parts Song | Dream English Kids)

Vocabulary (słownictwo): Dzieci powtarzają nazwy i pokazują części ciała tak jak w filmiku:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=88s (Kids vocabulary| Parts of the body| English Singsing)

- big (duży)

- small (mały)

Prosimy, aby dzieci znalazły takie rzeczy w domu, żeby były w wersji małej i dużej (np. piłki, łyżki itp.). Dzieci powtarzają ‘It’s big’ (To jest duże), ‘It’s small’ (To jest małe). Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna) Karta pracy strona 31 z książki I live BOO. Dzieci określają jakich części ciała brakuje na ilustracji, a następnie je przyklejają.

 

 

LOGOPEDIA

Zapraszam na zajęcia logopedyczne. Tym razem proponuję zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem wybranych przez mnie filmików. Zachęcam by każdy wykonał ćw. słuchowe, później ćw. aparatu mowy, a następnie ćwiczenia z zakresu korygowanej głoski.

 Proponuję ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy:

https://www.youtube.com/watch?v=hkfNlmpIdCk

https://www.youtube.com/watch?v=QazLc_9fNIQ&t=69s

 

Teraz poćwiczmy motorykę aparatu mowy:

https://www.youtube.com/watch?v=g0mmwOWm21w

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek szumiących (sz, ż, cz, dż)

https://www.youtube.com/watch?v=bCJgqnAWyxI&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0iRNzaaUI

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek syczących (s, z, c,  dz )

https://www.youtube.com/watch?v=HTqLOO8Unnw

https://www.youtube.com/watch?v=qZJsLzXX0aw

 

Utrwalamy poprawną realizację głoski [r]:

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

Życzę dobrej zabawy i sukcesów w rozwijaniu mowy.

Katarzyna Wygoda

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „CZARODZIEJE”

7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji i pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy wg potrzeb i pomysłów dzieci, praca indywidualna z nauczycielem. Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.00–11.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.
11.20–11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.
11.30–12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.00–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.45–14.00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-sanitarne.
14.10–14.30 Podwieczorek – wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14.30–17.00 Ćwiczenia indywidualne i grupowe z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne, zabawy na świeżym powietrzu.
 
Harmonogram zajęć „Czarodzieje”
 
Poniedziałek Rozwijanie mowy i myślenia / poznanie litery/ Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Język angielski
Wtorek Zajęcia muzyczne Rozwijanie mowy i myślenia / poznawanie przyrody
Środa Język angielski Rozwijanie mowy i myślenia /społeczno – moralne/ Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
Czwartek Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Zajęcia umysłowe / matematyka
Piątek Religia / Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06