Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu

Biedronki

Wychowawca

mgr Anna Więcław

GODZINY DYSPOZYCYJNOŚCI DLA RODZICÓW:

Środa: 9.30 do 10.00 i piątek 12.00 – 12.30

 

 

 

PIOSENKA     

Mama, tata – najpiękniejsze słowa świata!
Słowa i muzyka: M. Hernik
Wokal: N. Kruszyńska
Aranżacja: R. Balicki

Ref. Mama, tata – najpiękniejsze słowa świata!!! 4x
1. Ja serduszko moje małe
Mamo Ci oddaje
Kochaj mnie, żyj 100 lat
Pokaż jak wygląda świat.
Ref. Mama, tata – najpiękniejsze słowa świata!!! 4x
2. Ja serduszko moje małe
Tato Ci oddaje
Kochaj mnie, żyj 100 lat
Pokaż jak wygląda świat.
Ref. Mama, tata – najpiękniejsze słowa świata!!! 4x

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:30 – 9:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań, obserwacje. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne, zabawy zorganizowane. Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne.                       

9:00 – 9:30 Śniadanie - wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku. Czynności samoobsługowe na jadalni i w łazience.

9:30 – 11:00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą w oparciu o  podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski, religia). Zabawy rozwijające uzdolnienia i  zainteresowania  dzieci w  kącikach tematycznych (gry, układanki dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne). Czynności porządkowe.

11:00 – 11:10 Przekąska i picie.

11:10 – 12:00 Spacery, wycieczki po okolicy, zabawy na świeżym powietrzu – na placu zabaw, na boisku (BHP). Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne. Zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk.

12:00 – 12:30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

12:30–12:50 Odpoczynek, słuchanie opowiadań i bajek, relaksacja przy muzyce.

12:50 – 14:00 Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci w sali lub ogrodzie. Praca indywidualna. Zabawy zorganizowane, zabawy w kole dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Przygotowanie do podwieczorku, czynności sanitarno – higieniczne.

 

HARMONOGRAM PRACY W GRUPIE

Zajęcia zintegrowane z całą grupą:

Poniedziałek – Aktywność poznawcza: środowiskowo – ekologiczna, wychowanie do wartości, wychowanie patriotyczne, wychowanie komunikacyjne i muzyczne. Aktywność ruchowa (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych).  Język angielski.

Wtorek – Aktywność poznawcza: literacko – językowa ( w tym poznawanie liter). Aktywność plastyczna (działalność plastyczna różnymi technikami. Religia.

Środa - Aktywność poznawcza: matematyczna. Zajęcia polisensoryczne. Religia.

Czwartek - Aktywność muzyczna (nauka piosenek, układów tanecznych, improwizacje ruchowe, muzykowanie z użyciem instrumentów) i aktywność ruchowa (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych). Profilaktyka logopedyczna.  

Piątek - Aktywność poznawcza: podsumowanie tygodnia ( zagadki, quizy, zajęcia badawcze, zajęcia matematyczne) i aktywność plastyczno – techniczna. Język angielski.