Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Biedronki
Biedronki

 

Wychowawca

mgr Anna Więcław

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE „Biedronki”

W miesiącu maju opracujemy następujące tematy:

1. Kim będę gdy dorosnę – poznajemy wybrane zawody.
2. Majowa łąka.
3. Ja i moi bliscy.
4. Rodzina razem się trzyma.
 
- Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z bliższego i dalszego otoczenia, nazywanie ich narzędzi pracy, zwracanie uwagi na ich ubiór;
- Nazywanie zawodów i wykonujących je osób; wyjaśnianie znaczenia pracy jednych osób dla drugich;
- Rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany temat;
- Poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców;
- Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące;
- Utrwalenie pojęcia lewa strona, prawa strona; doskonalenie dopełniania w zakresie 10;
- Wdrażanie do uważnego słuchania treści wierszy, bajek, opowiadań;
- Kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji;
- Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek; uwrażliwienie na piękno przyrody;
- Rozwijanie więzi rodzinnych, uświadamianie o prawach i obowiązkach w rodzinie.
- Budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców.
- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej mamy, pisanie wyrazu mama;
- Nauka na pamięć wierszy i piosenek o tematyce rodzinnej; wdrażanie do śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas tańca;
- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i liczenia w zakresie 10;
- Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, zachęcanie do starannego wykonania laurki z okazji ,,Dnia Matki”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE:

Drodzy rodzice, w związku z tymczasowym zamknięciem przedszkoli będziemy teraz pracować w trybie zdalnym. W naszej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące proponowanej tematyki na dany tydzień oraz materiały z języka angielskiego. Propozycje zabaw i ćwiczeń do pracy z dziećmi będę przesyłać Państwu codziennie wieczorem na naszą grupę na Messengera. W razie jakichkolwiek pytań można się ze mną kontaktować telefonicznie lub internetowo.

Serdecznie pozdrawiam.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA:  Biedronki 6.04.2021-9.04.2021

Utrwalenie nazw części ciała. Poszerzenie słownictwa w oparciu o nową piosenkę.

Revision (powtórzenie): W ramach rozgrzewki zachęcamy do powtórzenia dobrze znanej dzieciom piosenki ‘Head, shoulders, knees and toes’ w wersji przyspieszającej.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY (Head, Shoulders, Knees & Toes | Super Simple Songs).

Song (piosenka): Body Bop Bop Dance| Body Parts Song | Pinkfong

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=YGi3f_fHIzg (dzieci starają się naśladować taniec).

Vocabulary (słownictwo):

Wash your head (umyj głowę)

Wash your shoulders (umyj ramiona)

Touch your tummy (dotknij brzucha)

Touch your bottom (dotknij tyłek)

Wiggle your arms (kołysz rękami)

Wiggle your legs (kołysz nogami)

Shake your hands (potrząśnij dłońmi)

Shake your feet (potrząśnij stopami)

Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna)

Karta pracy 11 z książki I love BOO. Dzieci naklejają na karcie brakujące części ciała marionetki. Nazywają je: head (głowa), arms (ręce), legs (nogi).

 

LOGOPEDIA

Zapraszam na zajęcia logopedyczne. Tym razem proponuję zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem wybranych przez mnie filmików. Zachęcam by każdy wykonał ćw. słuchowe, później ćw. aparatu mowy, a następnie ćwiczenia z zakresu korygowanej głoski.

 Proponuję ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy:

https://www.youtube.com/watch?v=hkfNlmpIdCk

https://www.youtube.com/watch?v=QazLc_9fNIQ&t=69s

 

Teraz poćwiczmy motorykę aparatu mowy:

https://www.youtube.com/watch?v=g0mmwOWm21w

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek szumiących (sz, ż, cz, dż)

https://www.youtube.com/watch?v=bCJgqnAWyxI&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0iRNzaaUI

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek syczących (s, z, c,  dz )

https://www.youtube.com/watch?v=HTqLOO8Unnw

https://www.youtube.com/watch?v=qZJsLzXX0aw

 

Utrwalamy poprawną realizację głoski [r]:

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

Życzę dobrej zabawy i sukcesów w rozwijaniu mowy.

Katarzyna Wygoda

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA VI „BIEDRONKI”

 

7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci, mycie rąk. Zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, inicjowanie rozmów z dziećmi. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe. Praca indywidualna.

8.20 – 8.30 Zabiegi sanitarno - higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00–11.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu
o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.

11.20–11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.

11.30–12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00-12.15  Odpoczynek – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

12.15-13.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali - wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Rozchodzenie się dzieci.

 

Harmonogram pracy w grupie Biedronki

Zajęcia zintegrowane z całą grupą (9.00-10.20)

Poniedziałek

Wiodąca aktywność: społeczno - emocjonalna

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka.

Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, rymowanek.

Wtorek

Wiodąca aktywność: językowa

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji polonistycznych (praca z tekstem, poznawanie liter, itp.), opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją, nauka wierszy, rymowanek.

Aktywność plastyczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne itp.

Środa

Wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji matematycznych - przeliczanie, zabawy z figurami geometrycznymi, kolorami, kodowanie, klasyfikowanie, ćwiczenia orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych - następstwa pór roku, ekologia, rośliny i zwierzęta itp.  

Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.

Czwartek

Wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją.

Zajęcia muzyczno - ruchowe: ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, tory przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, woreczkami, piłkami oraz innymi przyrządami gimnastycznymi; aktywność muzyczna: nauka piosenek, układów tanecznych, improwizacje ruchowe, muzykowanie z użyciem instrumentów.

Piątek

Wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

Zajęcia plastyczno-techniczne: Wyklejanki, rysowanie, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, wycinanie, praca rozwijająca wyobraźnię lub według instrukcji.

Religia.

 

Praca indywidualna (7.30-8.10):

Poniedziałek

Rozwijanie percepcji słuchowej (analiza i synteza wyrazów), mowy, myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawa w teatr, zabawy w kole itp.

Rozmowy indywidualne - doskonalenie umiejętności językowych.

Wtorek

Doskonalenie sprawności manualnych: lepienie z plasteliny, wycinanki, kolorowanki itp. Doskonalenie techniki cięcia, ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po linii, kolorowanie.

Środa

Gry dydaktyczne, łamigłówki, puzzle, memory, dobieranki, itp. ćwiczenia na koncentrację.

Czwartek

Zabawy matematyczne, gry planszowe, liczenie, kształty, orientacja w przestrzeni itp. Doskonalenie kompetencji matematycznych.

Piątek

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rytmy, składanie obrazków z części, ćwiczenie spostrzegawczości i skupienia uwagi.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06