Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Motylki
Motylki

Wychowawca

mgr Renata Wietrzyk

mgr Kinga Cieżak

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc MAJ grupa MOTYLKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Praca strażaka

 2. Zwierzęta egzotyczne

 3. Wiosna na łące

 4. Rodzina razem się trzyma

 

Dzieci powinny:

 • Poznać specyfikę pracy strażaka
 • Poznać wybrane zwierzęta egzotyczne i ich zwyczaje
 • Rozwijać umiejętności klasyfikowania oraz myślenia logicznego
 • Rozwijać wrażliwość słuchową i poczucie rytmu
 • Poszerzać doświadczenia plastyczne, doskonalić sprawność manualną
 • Utrwalać umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Zapoznać się z nazwami wybranych mieszkańców łąki
 • Poznać wybrane wiadomości na temat pszczół
 • Odczytywać znaczenia podawane w formie uproszczonych rysunków
 • Wdrażać się do zgodnego współdziałania w zabawie
 • Wzmacniać poczucie własnej wartości, rozwijać sprawność ruchową
 • Respektować zasady i umowy, kształtować nawyki higieniczne
 • Poznać rolę rodziny w życiu każdego z jej członków
 • Poznać rolę rodziców w życiu dziecka
 • Brać udział w przygotowaniu piosenki oraz życzeń dla rodziców
 • Poznać wartość obdarowania kogoś upominkiem

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA III MOTYLKI

 

7.00 – 8.50  Schodzenie się dzieci , zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , praca         w małych grupach , ćwiczenia poranne , porządkowanie sali

 

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania , czynności sanitarno – higieniczne

 

9.00 – 9.20 Śniadanie

 

9.20 – 10.00 Czynności samoobsługowe , gry dydaktyczne , puzzle , zabawy konstrukcyjne , układanki . Zabawy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci           w kącikach tematycznych

 

10.00 – 10.45 Realizacja zadań dydaktycznych poprzez zajęcia z całą grupą

 

10.45 – 11.30 Spacery , wycieczki po okolicy , zabawy na świeżym powietrzu – na boisku , placu zabaw (BHP)

 

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu , czynności sanitarno – higieniczne

 

11.45- 12.10  Obiad

 

12.10 – 12.30 Odpoczynek po obiedzie : słuchanie muzyki relaksacyjnej i słuchowiska

 

12.30 – 14.00 Zabawy dydaktyczne , ćwiczenia grafomotoryczne . Słuchanie literatury dziecięcej , rysowanie , malowanie , praca indywidualna . Zabawy na placu zabaw , ścieżce edukacyjnej

 

14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku , czynności sanitarno – higieniczne

 

14.15 – 14.30 Podwieczorek

 

14.30 – 17.00 Zabawy w kole , zabawy inspirowane przez dzieci. Wdrażanie do porządkowaniu miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich potrzeb i możliwości , rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Harmonogram pracy w grupie Motylki 2020/2021

 

 

Zajęcia zintegrowane z całą grupą

Praca indywidualna

Poniedziałek

- język angielski

- aktywność społeczno – emocjonalna: kształtowanie postaw przyjacielskich, integracja w grupie, radzenie sobie z różnymi emocjami

-ćwiczenia grafomotoryczne- wycinanie, lepienie, rysowanie po śladzie, nawlekanie

Wtorek

- aktywność językowa:

- opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauka wierszy, zabawy słownikowe, zagadki

-matematyka, przeliczanie, ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała, stosunki przestrzenne

Środa

- aktywność matematyczno – przyrodnicza: rymy- nauka wyliczanek, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, doświadczenia matematyczne, zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie obrazków z części, układanie puzzli

Czwartek

- aktywność muzyczno – ruchowa: umuzykalnianie dzieci, nauka piosenek i układów tanecznych, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe

 - ćwiczenie analizy słuchowej wyrazów (sylaby) opowiadania, historyjki obrazkowe

Piątek

- aktywność plastyczno – techniczna: rysowanie, malowanie farbami, lepienie z masy solnej, wyklejanki

- gry dydaktyczne, łamigłówki, dobieranki obrazkowe, gry rozwijające spostrzegawczość i pamięć wzrokową

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-05