Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Żabki
Żabki

Wychowawca

mgr Natalia Mucha

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc MAJ grupa ŻABKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Praca strażaka

 2. Zwierzęta egzotyczne

 3. Wiosna na łące

 4. Rodzina razem się trzyma

 

Dzieci powinny:

 • Poznać specyfikę pracy strażaka
 • Poznać wybrane zwierzęta egzotyczne i ich zwyczaje
 • Rozwijać umiejętności klasyfikowania oraz myślenia logicznego
 • Rozwijać wrażliwość słuchową i poczucie rytmu
 • Poszerzać doświadczenia plastyczne, doskonalić sprawność manualną
 • Utrwalać umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Zapoznać się z nazwami wybranych mieszkańców łąki
 • Poznać wybrane wiadomości na temat pszczół
 • Odczytywać znaczenia podawane w formie uproszczonych rysunków
 • Wdrażać się do zgodnego współdziałania w zabawie
 • Wzmacniać poczucie własnej wartości, rozwijać sprawność ruchową
 • Respektować zasady i umowy, kształtować nawyki higieniczne
 • Poznać rolę rodziny w życiu każdego z jej członków
 • Poznać rolę rodziców w życiu dziecka
 • Brać udział w przygotowaniu piosenki oraz życzeń dla rodziców
 • Poznać wartość obdarowania kogoś upominkiem

 

 

 

   RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   GRUPA II   „ ŻABKI”

                                                           

7.30 - 8.30 - Schodzenie się dzieci, mycie rąk. Zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, inicjowanie rozmów z dziećmi. Praca indywidualna.

 

8.30 - 8.45 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne z instruktażem mycia rąk.

 

8.45 - 9.15 - Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15 - 09.30 - Czynności samoobsługowe, czynności porządkowe.

 

09.30 - 10.00 - Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j. angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej.

 

10.00 - 10.15 - Picie wody, jedzenie owoców i warzyw.

 

10.15 - 11.00 - Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.00 - 11.30 - Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, czynności samoobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.40 - 12.10 - Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem, kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.10 - 12.50 - Czynności sanitarno- higieniczne. Przygotowanie do relaksu- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, wierszy.

 

12.50 - 14.00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy. Rozchodzenie się dzieci.

 

Harmonogram pracy w grupie Żabki 2020/2021

 

Poniedziałek - aktywność językowa: - opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauka wierszy, zabawy słownikowe, zagadki, język angielski.

 

Wtorek - aktywność społeczno – emocjonalna: kształtowanie postaw przyjacielskich, integracja w grupie, radzenie sobie z różnymi emocjami.

 

Środa - aktywność muzyczno – ruchowa: umuzykalnianie dzieci, nauka piosenek             i układów tanecznych, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe.

 

Czwartek -aktywność matematyczno – przyrodnicza: rymy- nauka wyliczanek, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, doświadczenia matematyczne, zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała.

 

Piątek - aktywność plastyczno – techniczna: rysowanie, malowanie farbami, lepienie        z masy solnej, wyklejanki.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-05