Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Promyczki
Promyczki

Wychowawca

mgr Ewa Zborowska

mgr Barbara Bryl

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA   MAJ W GRUPIE               „PROMYCZKI”

 

I. MAJOWA   ŁĄKA.

II. JESTEM  KULTURALNYM  POLAKIEM.

III. RODZINA  RAZEM SIĘ TRZYMA.

IV. JA  I MOI  BLISCY.

 

Dziecko  w MAJU:

 • dostrzega  zmiany zachodzące w przyrodzie ,
 • pozna życie wybranych mieszkańców łąki,
 • potrafi  naśladować ruchem, głosem dane zwierzę,
 • dowie się , w jakim kraju  mieszka i kim jest,
 • pozna symbole narodowe ( flaga, godło)
 • stosuje formy grzecznościowe w danej sytuacji,
 • stosuje zasady kulturalnego zachowania się np. przy stole, w zabawie,
 • pozna wartości : AKCEPTACJA, ŻYCIE na podstawie literatury,
 • nazwie  członków swojej rodziny ,
 • wypowie się na dany temat,
 • nauczy się piosenek, wierszy i tańca na DZIEŃ MAMY ,
 • wykona prezent- laurkę ,
 • zaprezentuje  program artystyczny dla MAM,
 • aktywnie bierze udział  w zorganizowanych zabawach i zajęciach ,
 • utrwali  poznane piosenki, zabawy, rymowanki.

 

 

 

 

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA GRUPA I   „ PROMYCZKI”

 

7.00- 8.30-  Schodzenie się dzieci , mycie rąk. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy  w wybranych  kącikach zainteresowań. Zabawy zorganizowane , czynności porządkowe. Ćwiczenia  poranne.

 

8.30-  8.45 – Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne                       z instruktażem mycia rąk.

 

8.45- 9.15 – Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15- 10.00- Czynności samoobsługowe, zabawy rozwijające uzdolnienia                           i zainteresowania  dzieci w kącikach tematycznych. Gry, układanki dydaktyczne, dobieranki obrazkowe , zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne.Czynności porządkowe.

 

 

10.00-11.15- Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j.angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej. Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.15- 11.30 – Czynności samobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.30– 12.10- Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem,

kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.15- 12.30- Czynności sanitarno- higieniczne.

 

12.30- 14.00 -Leżakowanie -odpoczynek po obiedzie przy muzyce relaksacyjnej.

 

14.00- 14.15 -Czynności toaletowe i higieniczne w łazience.

 

14.15- 14.30- Podwieczorek.

 

14.30- 16.00- Słuchanie opowiadań , bajek, wierszy. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabaw i rozchodzenia się dzieci.

 

HARMONOGRAM   ZAJĘĆ  W  GRUPIE  I „ PROMYCZKI”

 

Poniedziałek – aktywność językowa ( język angielski),

Wtorek -  aktywność społeczno- emocjonalna,

Środa-  aktywność  muzyczno-ruchowa,

Czwartek- aktywność matematyczno- przyrodnicza,

Piątek-  aktywność  plastyczno-techniczna.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-05