Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale Rada Rodziców
 

Zdjęcia oferta:

Zestaw promocyjny: 39 zł lub wybrane zdjecia wg wyceny:

Oferta ogólna.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

 
 
Przewodnicząca :     Agnieszka Śmietana
Wice przewodnicząca: Paulina Burtan
           
Skarbnik:      Iwona Lizoń           
Sekretarz:      Weronika Żurek           
Członkowie:         A. Szczepaniec, J. Pandyra, A. Słowiak .
                                
                                  
                              
 
Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na wsparcie statutowej działalności przedszkola ( w tym zakup arykułów papierniczych i materiałów do prac plastycznych)  w sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców. Składka  ustalona na ten rok szkolny to 40 zł od rodziny płatne w dwóch ratach. I rata płatna do końca listopada, II rata płatna do końca marca.
Nr konta: Rada Rodziców przy Samorzadowym Przedszkolu w Lubniu BS Mszana Dolna 33 880880006 0031 0300 0114 0001.
 
 
 
 
 
Podstawa Prawna gromadzenia i wydatkowania funduszy:
Ustawa Prawo Oświatowe:
Art 84
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4. 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  
 
 
 
                                   
                                    
 
 
 

 

Archiwum wydarzeń