Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu

PROJEKTY, PROGRAMY AUTORSKIE I ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZESZKOLU:)

rok temu
Rok szkolny 2022/2023 obfituje w wiele projektów edukacyjnych, w których uczestniczą nasze przedszkolaki. Chcąc pomagać dzieciom w rozwijaniu zainteresowań oraz zdolności twórczych, bierzemy udział w następujących działaniach:

- ,,Kreatywne prace plastyczne” – międzynarodowy projekt edukacyjny – głównym celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

- „Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty … Brzechwa” – ogólnopolski projekt edukacyjny - założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa...c.d.

 


- "Gramy Zmysłami" - ogólnopolski projekt edukacyjny - głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

- ,,Kreatywne prace plastyczne” – międzynarodowy projekt edukacyjny – głównym celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

- ,,Dookoła Polski” – ogólnopolski projekt edukacyjny – celem projektu jest propagowanie idei lokalnego patriotyzmu, kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie miłości do ojczyzny, poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

- Ogólnopolski projekt ''Wróbelka Elemelka poznajemy z nim przygody dzielić chcemy''- głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, poznanie roli wróbli w naszym życiu.

- Ogólnopolski projekt „Let’s dance” - głównym założeniem projektu jest pomoc dzieciom nieśmiałym, aby wyszły ze swojej strefy komfortu i przełamywały kolejne bariery.

Ponadto w naszej placówce realizowane są programy autorskie. Jednym z nich jest program profilaktyczny  pt. ,,Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”. W ramach programu prowadzone są raz w tygodniu zajęcia, w każdej grupie przedszkolnej przez logopedę panią Katarzynę Wygodę. Drugi program pt. ,,Każdy z nas jest inny” ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. Dzieci podczas zajęć uczą się jak wyrażać i rozładowywać emocje w sposób akceptowany społecznie. ,,Święta nietypowe - stroje kolorowe” to program który poprzez stwarzanie sytuacji zadaniowych sprzyja aktywizowaniu myślenia oraz rozwijaniu aktywności twórczej u dzieci pozwalającej na kreatywne działania.

Poza wieloma projektami, których działania realizowane są w ramach podstawy programowej, w naszej placówce odbywają się również zajęcia dodatkowe poza podstawą programową, takie jak:

- zajęcia szachowe – na których dzieci doskonalą umiejętności logicznego myślenia, ćwiczą pamięć oraz rozwijają myślenie strategiczne (w tym planowanie).

- zajęcia z sensoplastyki – zajęcia oddziałują na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach.

- zajęcia badawcze – zajęcia kształtują, w umyśle dziecka operacje umysłowe tj. analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałość, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz poszerzają horyzonty myślowe.

I wreszcie zajęcia odbywające się poza podstawą programową, w ramach indywidualnych umów z zewnętrzną firmą: Olimpijskie dzieciaki oraz Prestige. Są to zajęcia doskonalące umiejętność i technikę gry w piłkę nożną oraz zajęcia rozwijające umiejętności taneczne w tańcu nowoczesnym.