Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Stokrotki
Stokrotki

Wychowawca

mgr Danuta Słowiak

mgr Krystyna Burtan

BIEŻĄCE INFORMACJE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
 
W miesiącu wrześniu opracujemy następujące tematy:
To jestem ja
Moja grupa
Moja droga do przedszkola
Idzie jesień… przez las, park
Dzieci będą:
Kształtować prawidłowe postawy społeczne.
Ustalać zasady zachowania obowiązujące w przedszkolu.
Poznawać zakres czynności dyżurnych.
Rozwijać umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach.
Rozpoznawać i nazywać różne stany emocjonalne.
Utrwalać nazwy części ciała.
Przygotowywać się do nauki czytania (dokonywać analizy i syntezy sylabowej swojego imienia, przeliczać zdania w wypowiedzi).
Rozwijać zdolności wokalne oraz wyrażać muzykę ruchem.
Utrwalać pojęcie: przygrywka, zwrotka, refren.
Wyrabiać reakcji na ustalone sygnały.
Rozumieć i wyjaśniać rolę zmysłów w życiu człowieka. 
Poznawać konieczność ochrony zdrowia i higieny osobistej.
Ćwiczyć umiejętność przeliczania elementów.
Kształtować orientację przestrzenną.
Utrwalać podstawowe figury geometryczne
Rozwijanie sprawność manualną.
Przygotowywać się do świadomego odbioru dzieł sztuki.
Kształtować umiejętność planowania i komponowania pracy. 
Poznawać sposób wykonywania pracy plastycznej za pomocą techniki kolażu.
Rozwijać sprawność ruchową.
Przygotowywać się do programowania: posługiwanie się umownymi znakami.
Wzbogacać wiadomości przyrodnicze (poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody,obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach).
Poznawać podstawowe zasady ruchu drogowego.
Utrwalać numery alarmowe.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „STOKROTKI”
7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacjipomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.
8.30 – 8.45 Zabawy wg potrzeb i pomysłów dzieci, praca indywidualna z nauczycielem. Prace porządkowe w sali.
8.45 – 9.00 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
9.00 – 9.20 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.30–11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupąw oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.
11.45–11.55 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.
11.55–12.25 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.30–12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.45–14.00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-sanitarne.
14.00–14.30 Podwieczorek – wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14.30–16.00 Ćwiczenia indywidualne i grupowe z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb.
 
Harmonogram pracy w grupie Stokrotki
Zajęcia zintegrowane z całą grupą (9.30-11.00)
Poniedziałek
Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji polonistycznych (praca z tekstem, monografia litery, itp.), opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją, nauka wierszy, rymowanek. Aktywność muzyczna: nauka piosenek, układów tanecznych, improwizacje ruchowe, muzykowanie z użyciem instrumentów. Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, rymowanek.
Wtorek
Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka. Zajęcia gimnastyczno-ruchowe: ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, tory przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, woreczkami, piłkami oraz innymi przyrządami gimnastycznymi.
Środa
Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji przyrodniczych,opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją. Zajęcia plastyczno-techniczne: Wyklejanki, rysowanie, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, wycinanie, praca rozwijająca wyobraźnię lub według instrukcji. Język angielski: Nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, rymowanek.
Czwartek
Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji matematycznych (monografia cyfry), przeliczanie, zabawy z figurami geometrycznymi, kolorami, kodowanie, klasyfikowanie, ćwiczenia orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Zajęcia gimnastyczno-ruchowe: ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, tory przeszkód, zabawy z chustą animacyjną, woreczkami, piłkami oraz innymi przyrządami. 
Piątek
Zajęcia umysłowe: rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, opowiadania, wiersze, teatrzyki, historyjki obrazkowe, praca z ilustracją. Zajęcia plastyczne lub zajęcia badawcze: wycieczki, obserwacje, eksperymenty przyrodnicze, badawcze, pobudzanie zmysłów. Religia.
 
Praca indywidualna (8.30-8.45, 14.30-16.00)
Poniedziałek
Rozmowy indywidualne- doskonalenie umiejętności językowych, zabawy językowe usprawniające pracę narządów mowy.
Wtorek
Ćwiczenia grafomotoryczne, wycinanie, lepienie, rysowanie po linii, kolorowanie, itp.
Środa
Doskonalenie umiejętności językowych, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie zainteresowań książką.
Czwartek
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, zabawy z figurami, kolorami.
Piątek
Gry dydaktyczne, łamigłówki, puzzle, memory, dobieranki, itp. ćwiczenia na koncentrację.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-14