Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Czarodzieje
Czarodzieje

Wychowawca

mgr Anna Sroka

lic Patrycja Woźniak

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
WRZESIEŃ TEMATY TYGODNIOWE :
RAZEM JEST WESOŁO
TO JA 
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
KOSZ PANI JESIENI
1. Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
2. Poznanie topografii przedszkola.
3. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
4. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
5. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
6. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunki zdrowia i odporności.
7. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
8. Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
9. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
10.Układanie krótkich zdań na podany temat.
11.Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
12.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach.
13. Poznawanie podstawowych zasady ruchu drogowego.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „CZARODZIEJE”
7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji i pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy wg potrzeb i pomysłów dzieci, praca indywidualna z nauczycielem. Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.00–11.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.
11.20–11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.
11.30–12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.00–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.45–14.00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-sanitarne.
14.10–14.30 Podwieczorek – wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14.30–17.00 Ćwiczenia indywidualne i grupowe z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne, zabawy na świeżym powietrzu.
 
Harmonogram zajęć „Czarodzieje”
 
Poniedziałek Rozwijanie mowy i myślenia / poznanie litery/ Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Język angielski
Wtorek Zajęcia muzyczne Rozwijanie mowy i myślenia / poznawanie przyrody
Środa Język angielski Rozwijanie mowy i myślenia /społeczno – moralne/ Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
Czwartek Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Zajęcia umysłowe / matematyka
Piątek Religia / Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-06