Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Promyczki
Promyczki

Wychowawca

mgr Ewa Zborowska

mgr Barbara Bryl

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC  WRZESIEŃ

 

I. W  przedszkolu:

Dzieci powinny:

 • zapoznać się z nauczycielem, kolegami , wyposażeniem sali,
 • rozpoznawać swój znaczek indywidualny,
 • zgłaszać swoje potrzeby,
 • brać udział w zabawach,
 • uczyć się wykonywania czynności porządkowych po zabawie.

II. Nasze przedszkole:

Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętność uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji,
 • rozumieć pojęcie„ para” i odzwierciedlać w różnych konkretach zabawowych,
 • rozumieć i wykonywać polecenia słowne,
 • rozumieć potrzebę używania słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.

III. Jestem bezpieczny:

Dzieci powinny:

 •  poznać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • poznać zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
 • przestrzegać ustalonych zasad grupowych,
 • zapoznać się z wybranym instrumentem ( grzechotka),
 • rozwijać poczucie rytmu.

IV. Pomocna dłoń:

Dzieci powinny:

 •  nazwać elementy odzieży,
 • samodzielnie lub z pomocą założyć pantofelki,
 • zdobyć wiedzę na temat niebezpieczeństw grożących w domu,
 • ułożyć historyjkę obrazkową  z 3 elementów wg kolejności zdarzeń,
 • poznać pracę policjanta , numer alarmowy 112,
 • współpracować w zabawie.

V. Idzie jesień przez świat:

Dzieci powinny:

 •  rozpoznać i nazywać rośliny jako elementy przyrody,
 • wzbogacić  słownictwo,
 • dostrzegać zmiany w przyrodzie jesienią ,
 • rozwijać sprawność motoryki małej,
 • rozumieć pojęcia : mały, duży,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory,
 • przestrzegać ustalonych zasad.

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA GRUPA I   „ PROMYCZKI”

 

7.00- 8.30-  Schodzenie się dzieci , mycie rąk. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy  w wybranych  kącikach zainteresowań. Zabawy zorganizowane , czynności porządkowe. Ćwiczenia  poranne.

 

8.30-  8.45 – Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne                       z instruktażem mycia rąk.

 

8.45- 9.15 – Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15- 10.00- Czynności samoobsługowe, zabawy rozwijające uzdolnienia                           i zainteresowania  dzieci w kącikach tematycznych. Gry, układanki dydaktyczne, dobieranki obrazkowe , zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne.Czynności porządkowe.

 

 

10.00-11.15- Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j.angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej. Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.15- 11.30 – Czynności samobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.30– 12.10- Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem,

kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.15- 12.30- Czynności sanitarno- higieniczne.

 

12.30- 14.00 -Leżakowanie -odpoczynek po obiedzie przy muzyce relaksacyjnej.

 

14.00- 14.15 -Czynności toaletowe i higieniczne w łazience.

 

14.15- 14.30- Podwieczorek.

 

14.30- 16.00- Słuchanie opowiadań , bajek, wierszy. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabaw i rozchodzenia się dzieci.

 

HARMONOGRAM   ZAJĘĆ  W  GRUPIE  I „ PROMYCZKI”

 

Poniedziałek – aktywność językowa ( język angielski),

Wtorek -  aktywność społeczno- emocjonalna,

Środa-  aktywność  muzyczno-ruchowa,

Czwartek- aktywność matematyczno- przyrodnicza,

Piątek-  aktywność  plastyczno-techniczna.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-07