Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Promyczki
Promyczki

Wychowawca

mgr Ewa Zborowska

mgr Barbara Bryl

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Drodzy rodzice, w związku z tymczasowym zamknięciem przedszkoli będziemy pracować w trybie zdalnym.

W naszej zakładce znajdą Państwo informację dotyczącą proponowanej tematyki na dany tydzień oraz materiały z języka angielskiego.

Propozycje zabaw do pracy z dziećmi będziemy przesyłać na Państwa adresy e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań można się z nami kontaktować telefonicznie lub internetowo.

Serdecznie pozdrawiamy

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA:  Promyczki

Tydzień 12.04.2021 – 16.04.2021 My body!

 

1.Song (piosenka): ,, Head Shoulders Knees & Toes”- przypomnienie piosenki   

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Song ( piosenka): ,, One little finger”- wprowadzenie nowej piosenki

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 

2.Vocabulary (słownictwo):

-Finger (palec u ręki)

- Arm  (ręka)

-Tummy (brzuch)

-Leg (noga)

-Foot (stopa)

 

3. ,, Move it!” – zabawa słuchowo- ruchowa

Poruszanie właściwą częścią ciała

- Move your finger ( dziecko porusza palcem)

- Move your arm ( dziecko porusza ręką)

- Move your tummy ( dziecko porusza brzuchem)

- Move your leg ( dziecko porusza nogą)

- Move your foot ( dziecko porusza stopą)

 

4.Story time!- Czas na historyjkę pt. ,, What’ s the matter?”

Cookie wybrał się do lekarza. Co mu jest?

https://www.youtube.com/watch?v=XHNrhhdY8KY

 

5.Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna)

Dziecko koloruje misia ( teddy bear). Podczas kolorowania dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica nazywa części ciała, które zapamiętało.

karta do pobrania pod linkiem:

https://supersimple.com/downloads/teddy-bear-coloring-page.pdf

 

 

 

Zamierzenia  wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc KWIECIEŃ w grupie Promyczki

 

W miesiącu kwietniu realizować będziemy następujące tematy:

1.Grześ polubił Wieś

2. Kolorowe kredki

3. Z przyrodą bardzo blisko-DZIEŃ ZIEMI                                                    

4. Bajki, bajeczki- DZIEŃ KSIĄŻKI

                                                                                  

Dziecko w miesiącu kwietniu:

 

-podejmie zadania dydaktyczne ze swoim rodzicem w domu ze względu na COVID- użyje  zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę

-pozna i nazwie podstawowe zwierzęta żyjące na wsi: kura, kaczka, owca

- rozpozna zwierzęta po ich odgłosie

-nauczy się piosenki „Kolorowe Kredki”

-bezbłędnie dokona klasyfikacji przedmiotów wg. jednej cechy: KOLOR

- stworzy galerię własnych prac w domu, pokaże najbliższym

-poprawnie wykona ćw. ruchowe do różnych rymowanek

- pozna nazwy różnych kwiatów

-dowie się po co są potrzebne rośliny i dlaczego trzeba o nie dbać

-założy własny ogródeczek

- wzbogaci słownictwo, rozbudzi ciekawość czytelniczą

- rozwiąże  zagadki dotyczące bohaterów wybranych bajek

- utrwali pojęcia : nad, w, za

- przeliczy w zakresie 4

 

 

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA GRUPA I   „ PROMYCZKI”

 

7.00- 8.30-  Schodzenie się dzieci , mycie rąk. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy  w wybranych  kącikach zainteresowań. Zabawy zorganizowane , czynności porządkowe. Ćwiczenia  poranne.

 

8.30-  8.45 – Przygotowanie do  śniadania- czynności sanitarno- higieniczne                       z instruktażem mycia rąk.

 

8.45- 9.15 – Śniadanie- wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku.

 

9.15- 10.00- Czynności samoobsługowe, zabawy rozwijające uzdolnienia                           i zainteresowania  dzieci w kącikach tematycznych. Gry, układanki dydaktyczne, dobieranki obrazkowe , zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne.Czynności porządkowe.

 

 

10.00-11.15- Zajęcia edukacyjne z dominacją treści programowych  rozwijających różne aktywności dziecka wg harmonogramu zajęć: zajęcia j.angielskiego, społeczno-emocjonalnej, matematyczno- przyrodniczej, muzyczno-ruchowej, plastyczno-technicznej. Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.

 

11.15- 11.30 – Czynności samobsługowe i  sanitarno- higieniczne.

 

11.30– 12.10- Obiad -wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką ,widelcem,

kulturalne spożywanie posiłku.

 

12.15- 12.30- Czynności sanitarno- higieniczne.

 

12.30- 14.00 -Leżakowanie -odpoczynek po obiedzie przy muzyce relaksacyjnej.

 

14.00- 14.15 -Czynności toaletowe i higieniczne w łazience.

 

14.15- 14.30- Podwieczorek.

 

14.30- 16.00- Słuchanie opowiadań , bajek, wierszy. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy swobodne w sali- wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych w trakcie zabaw i rozchodzenia się dzieci.

 

HARMONOGRAM   ZAJĘĆ  W  GRUPIE  I „ PROMYCZKI”

 

Poniedziałek – aktywność językowa ( język angielski),

Wtorek -  aktywność społeczno- emocjonalna,

Środa-  aktywność  muzyczno-ruchowa,

Czwartek- aktywność matematyczno- przyrodnicza,

Piątek-  aktywność  plastyczno-techniczna.

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12