Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Dla rodziców
Dla rodziców

                                                                     Swobodna zabawa w rozwoju dziecka

           Swobodna zabawa odgrywa jedną z  najważniejszych ról w przedszkolnym planie dnia. To właśnie jej poświęcamy większość czasu zarezerwowanego na pobudzanie wszechstronnej aktywności dziecka. Dążymy do tego, aby nasza praca odpowiadała zainteresowaniom, potrzebą oraz sytuacjom życiowym dzieciom.

Co daje swobodna zabawa?

            Swobodna zabawa to jedna z metod pracy, która w określonym czasie i miejscu daje możliwości samodzielnego organizowania i rozwijania aktywności dziecka. Dziecko tworzy swój własny świat w procesie samokształcenia. Swobodna zabawa pozwala na: samodzielny wybór partnera oraz miejsca zabawy; samodzielne podjęcie decyzji, czym  w danej chwili dziecko pragnie się zajmować; zabawę bez lub z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; samodzielne decydowanie o przebiegu zabawy; wybór spośród wielu możliwości tej jednej jedynej, którą jednak po chwili dziecko może przerwać i zająć się czymś ciekawszym; regulowanie intensywności oraz tempa zabawy w zależności od własnych możliwości, umiejętności, siły czy fantazji. Dzięki swobodnej zabawie możliwe jest również skorzystanie z propozycji innych ( przy równoczesnym przyzwalaniu sobie na stawianie własnych zadań); bycie w grupie, a jednocześnie całkowite samodzielne kierowanie swoją aktywnością.

Czego dziecko uczy się podczas swobodnej zabawy?

             W czasie swobodnej zabawy dziecko uczy się nawiązywać kontakty, przyswaja reguły  zabawy w grupie według określonych zasad, próbuje przeforsować swoje pomysły,
 a jednocześnie uczy się ustępować innym, uczy się mówić ,,nie, w czasie zabaw tematycznych naśladuje sytuacje oraz role zaobserwowane w codziennym życiu, nawiązuje przyjaźnie, pomaga innym, dzieli się, odczuwa radość z zabawy. W trakcie zabawy rozwijają się u dziecka koncentracja i wytrzymałość, myślenie, manualne zdolności, zdolności odzwierciedlania wrażeń, przeżyć i spostrzeżeń, fantazja, zdolności gromadzenia doświadczeń, akceptacji  zasad i reguł, które są tak ważne w życiu we wspólnocie.

             Swobodna zabawa wyzwala w dziecku jego osobiste potrzeby, pozwala na samodzielne stawianie sobie celów zgodnych z indywidualnym poziomem jego rozwoju, ułatwia  korzystanie ze swobody w określonych ramach czasowych, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa, pozwala na swobodne decydowanie  bez ingerencji osób dorosłych, motywuje dzieci do działania, rozwija horyzonty myślowe, pobudza działanie i fantazję. Swobodna zabawa, podobnie jak inne formy pracy, ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jakkolwiek by na  nią nie spojrzeć, stanowi w rękach wychowawcy wspaniałe narzędzie pracy z dzieckiem, które ma trudności w integrowaniu się z grupą i nie potrafi uzewnętrznić swoich zdolności i umiejętności.

  

 

                                     Wspieranie rozwoju mowy metodą prof. J. Cieszyńskiej

W grupie ‘’Biedronek’’ został wdrożony cykl zajęć wspierających rozwój mowy. Dotychczas wprowadzono różnorodne zabawy logorytmiczne i  ćwiczenia języka obejmujące: kształtowanie właściwego toru oddechowego (wdech przez nos, wydech przez usta) i wydłużanie fazy wydechowej; ćwiczenia słuchu fonemowego  oparte na rozpoznawaniu dźwięków otoczenia i wyrazów dźwiękonaśladowczych, wysokości i głośności tonów;  ćwiczenia artykulacji polegające na powtarzaniu samogłosek, logotomów; ćwiczenia aparatu mowy; ćwiczenia przygotowujące do umiejętności czytania. Wszystko to w oparciu o ‘’symultaniczno sekwencyjną naukę czytania’’  prof. J. Cieszyńskiej.  Zajęcia te zostały wprowadzone ze względu na obserwowany wzrost liczby dzieci mających problemy natury dyslektycznej, a także trudności z nabywaniem umiejętności poprawnego mówienia.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę Katarzynę Wygodę (dwa razy w tygodniu) oraz p. Barbarę Bryl i p. Renatę Wietrzyk. Efekty pracy ocenimy po dwóch latach, a zaangażowanie dzieci na zajęciach widać nawet na zdjęciach.  


Ostatnia aktualizacja: 2016-02-26